Επιστολή του Σ.Π.Α.Τ.Ε. προς τον Πρόεδρο του ΕΕΑ
Αρ. Πρωτ. 365/20

Αθήνα, 23/6/2020

Προς

Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

Γιάννη Χατζηθεοδοσίου


Θέμα : “Webinar ΕΕΑ – Εργαλεία Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μετά την Πανδημία”


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,


Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά στο Webinar με τίτλο «Εργαλεία Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μετά την Πανδημία» που διοργανώνεται από το Επιμελητήριό σας.


Τα τρία βασικά ερωτήματα που έχετε θέσει μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους και αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αρμοδίων.


Επιθυμώντας να συμμετέχουμε στην γόνιμη αυτή συζήτηση θεωρούμε χρήσιμο να μεταφέρετε στους ομιλητές την θέση του Δ.Σ. του ΣΠΑΤΕ, σχετικά με την άμεση ανάγκη πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτεία, όχι μόνο στην εποχή μετά πανδημίας, αλλά και γενικότερα.


Η παραπάνω θέση μας επιβεβαιώνεται αδιαμφησβήτητα από το γεγονός ότι το σύνολο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται ατομικά ή/και ως νομικά πρόσωπα, υπολογίζεται σήμερα περίπου στις 15.000, οι οποίοι με τη σειρά τους απασχολούν χιλιάδες υπαλλήλους στα Γραφεία τους. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε το πιο σημαντικό στοιχείο: παράγουμε το 80% της συνολικής αξίας που καταγράφεται στους ισολογισμούς των Ασφαλιστικών Εταιρειών, σε μια αγορά που έκλεισε το 2018 με συνολική παραγωγή € 4,1 δισ., με το ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ να φτάνει το 7,5%.


Σε αντιδιαστολή με τη δυναμική προσφορά μας και την προστιθέμενη αξία του Κλάδου μας, παραμένει από τους ελάχιστους τομείς του οποίου η δραστηριότητα δεν υπήρξε ποτέ επιλέξιμη σε κανένα εργαλείο επιδότησης π.χ. ΕΣΠΑ και αποτελεί πλέον ανάγκη αυτό να προβλεφθεί άμεσα.


Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένο να επανεξεταστούν άμεσα οι όροι και οι περιορισμοί που τίθενται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους οποίους ανήκουμε και εμείς, αποτελώντας πιστοποιημένους και φερέγγυους συνεργάτες των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, όπου ανήκουν και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.


Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

0 προβολές

Έδρα : Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Greece

Δ/νση επικοινωνίας : Βολανάκη 11, 115 26 Αθήνα

210/6912456

210/3233808

Πνευματικά Δικαιώματα © 2020 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - Σ.Π.Α.Τ.Ε