Ενημέρωση για παράταση αδειών & επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ στο ΦΕΚ Α' Αρ.Φύλλου 75/30.3.2020 για την παράταση προθεσμιών Ειδικού Μητρώου Ν4583/2018

Το Ε.Ι.Α.Σ., με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχει ήδη ανοίξει την πλατφόρμα, όπου μπορείτε να εισέλθετε μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ. για να κάνετε εγγραφή και να λάβετε τους κωδικούς ώστε να συμπληρώσετε τις υπολοιπόμενες ώρες επαναπιστοποίησης των 75 ωρών της τελευταίας 5ετίας για όσους κατέχουν Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή προ 12ου/2014 και αναλογικά όσων ο τίτλος πιστοποίησης αποκτήθηκε μετά τις 14/12/2014.


Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο που αφορά την εν λόγω παράταση :


Άρθρο ένατο

Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου

ν. 4583/2018

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.0 προβολές

Έδρα : Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Greece

Δ/νση επικοινωνίας : Βολανάκη 11, 115 26 Αθήνα

210/6912456

210/3233808

Πνευματικά Δικαιώματα © 2020 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - Σ.Π.Α.Τ.Ε