Ανοικτή επιστολή του ΣΠΑΤΕ


Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και Ασφαλισμένοι, έχουμε κατανοήσει την αξία της Ασφάλισης, καλούμε λοιπόν την Πολιτεία να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί, για το φλέγον θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων.


Παράλληλα απευθυνόμαστε σε όλους τους αρμόδιους φορείς ζητώντας τους να υιοθετήσουν, προτάσεις που ήδη έχουμε υποβάλλει, όπως:


  • αναγνώριση των ασφαλίστρων υγείας και σύνταξης στις εκπιπτόμενες δαπάνες του φόρου,

  • θέσπιση κινήτρων για την ασφάλιση περιουσίας σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα,

  • τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου του 2 ου πυλώνα, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο 3 ος πυλώνας, Ιδιωτική Ασφάλιση και να σχεδιάσουμε από κοινού, θέτοντας τις βάσεις για την πραγματική ανάπτυξη του θεσμού της Ασφάλισης στην Ελλάδα του 2020.


Το Δ.Σ. του Σ.Π.Α.Τ.Ε.


Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, είναι πρωτοβάθμιο Σωματείο, μέλος της Π.Ο.Α.Δ., με έδρα τον Ν. Αττικής και έτος ίδρυσης το 1982. Βάσει καταστατικής του λειτουργίας εγγράφει ως μέλη του άτομα ή εκπροσώπους εταιριών που κατέχουν, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα και έχουν την έδρα τους εντός του Ν. Αττικής

Έδρα : Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Greece

Δ/νση επικοινωνίας : Βολανάκη 11, 115 26 Αθήνα

210/6912456

210/3233808

Πνευματικά Δικαιώματα © 2020 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - Σ.Π.Α.Τ.Ε